ติดต่อเราได้ผ่านแฟนเพจของ Soccerplaza

SOCCERPLAZA หรือเว็บไซต์ soccerplaza.be จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างแหล่งรวบรวมเคล็ดลับ ความรู้ วิธีการวิเคราะห์ ข่าวฟุตบอล บทความบอล บทความ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ตัวเอง คนรัก คนใกล้ตัว ได้มีความรู้ในการตัดสินใจ ต่ิดต่อบริษัท Soccerplazabe ได้ที่ : soccerplazabe@gmail.com หรือติดต่อโดยตรงที่ Cristiano Amreen ใน Youtube Chennel